Helsingin yliopiston musiikkiseuran kamarikuoro eli HYMSKK on vuodesta 1994 toiminut noin 30-henkinen sekakuoro, johon kuuluu Helsingin yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä muita kuoromusiikin ystäviä.

Kuoron johtajana on toiminut vuodesta 2013 MuM Kati Pirttimaa.

Laji Kuorolaulu
Kotipaikka Helsinki
Jäseniä 40
Joukkueella ei ole tulevia tapahtumia. Kirjaudu sisään luodaksesi uuden tapahtuman.
Basso
Kirjaudu sisään lukeaksesi viesti.
Ari

HELSINGIN YLIOPISTON MUSIIKKISEURAN KAMARIKUOROYHDISTYS RY
KEVÄTKOKOUS

Aika: ti 30.03.2021 klo 17.00
Paikka: Teams-etäkokous, jonka linkki jaetaan ennen kokouspäivämäärää Nimenhuudossa

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Jäsenmaksuista päättäminen: kevään 2021 jäsenmaksujen muuttaminen vapaaehtoisiksi
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

_____________________________________________________________
Hei kuorolaiset! Laitan huomisen kevätkokouksen kutsun tännekin (löytyy myös kansiosta Kevätkokous 2021):
Kutsu HYMSKK:n kevätkoukseen
Aika: ti 30.03.2021 klo 17.00
Paikka: Kokous pidetään Teams-etäkokouksena, jonka linkki jaetaan ennen kokouspäivää Nimenhuudossa ja kuoron WhatsApp-ryhmässä
Kokouksessa käsitellään säännölliset kevätkokouksen asiat. Kokouksen esityslista on nähtävissä Nimenhuudon kansiossa Kevätkokous 2021. Kokouksen jälkeen pidetään virtuaalikahvit, jossa on mahdollisuutta vaihtaa kuulumisia.
Tervetuloa!
HYMSKK:n hallitus
https://hymskk.nimenhuuto.com/messages
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä
Lisätietoja | Kokousasetukset
________________________________________________________________________________

Linkki tekstinä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRkZjIzNmItYjQ1OS00ODYxLThjMWMtNjExMjBhNDQ1MjIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae%22%2c%22Oid%22%3a%2237752026-e93a-433a-a5a9-d775d03cab00%22%7d

Lue loput viestit

Helsingin yliopiston musiikkiseuran kamarikuoro (HYMSKK)

 

Nimenhuuto.com sivujen yhteyshenkilö: Ari Lainevuo, ari.lainevuo@gmail.com, p. 050-3631657

 

http://blogs.helsinki.fi/hyms-kuoro/